Nhà sản xuất SLSA Natri Lauryl Sulfoacetate tại Trung Quốc

Các sản phẩm

" Các sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Chăm sóc sức khỏe

Thành phần mỹ phẩm

Chất hoạt động bề mặt chăm sóc cá nhân

API & trung gian

 • Chất hoạt động bề mặt không chứa sulfat

 • Tải xuống tài liệu

  Natri Lauryl Sulfoacetate SLSa TDS

  Natri Cocoyl Isethionate SCI COA

 • Cuộc điều tra

  Giá Natri Lauryl Sulfoacetate SLSa

  Natri Cocoyl Isethionate Giá SCI

 • Liên hệ

  [email protected]
  điện thoại:(86) 027-87050107
  mạng:www.tanmubiotech.com