Nhà sản xuất SLSA Natri Lauryl Sulfoacetate tại Trung Quốc

Tin tức

» Tin tức

Sức mạnh nhẹ nhàng của chất hoạt động bề mặt không chứa sunfat: Khám phá lợi ích của SLSA và SLMI trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân

Có thể 20, 2021

Chất hoạt động bề mặt là thành phần thiết yếu trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, cung cấp các đặc tính làm sạch và tạo bọt mà tất cả chúng ta mong đợi từ dầu gội của mình, rửa cơ thể, và sữa rửa mặt. Tuy nhiên, nhiều chất hoạt động bề mặt truyền thống, chẳng hạn như Natri Lauryl Sulfate (SLS), rất khắc nghiệt và có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da và tóc. This has led to a rise in popularity of sulfate-free surfactants, such as Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA) và Natri Lauroyl Metyl Isethionat (SLMI).

Natri Lauryl Sulfoacetate (SLSA) is a mild, sulfate-free surfactant derived from coconut and palm oils. It produces a rich, creamy lather that effectively cleanses without drying out the skin or hair. SLSA is often used in baby products and other gentle formulations, making it a popular choice for those with sensitive skin. Ngoài ra, SLSA is biodegradable and environmentally friendly, making it a more sustainable option compared to traditional surfactants.

Natri Lauroyl Metyl Isethionat (SLMI) is another sulfate-free surfactant that has gained popularity in recent years. This surfactant is derived from coconut oil and is known for its gentle cleansing abilities. SLMI produces a creamy lather that effectively removes dirt and oils from the skin and hair without stripping away natural moisture. It is also a biodegradable and eco-friendly option.

There are several benefits to using sulfate-free surfactants such as SLSA and SLMI. Trước hết, they are gentler on the skin and hair, making them a great option for those with sensitive or dry skin. Ngoài ra, sulfate-free surfactants are less likely to cause irritation or allergic reactions compared to traditional surfactants like SLS. They are also biodegradable and environmentally friendly, making them a more sustainable choice for personal care products.

It’s important to note that while sulfate-free surfactants are a great option, they may not produce the same level of foam as traditional surfactants. Tuy nhiên, this does not mean that they are any less effective at cleaning. In fact, many sulfate-free surfactants, including SLSA and SLMI, are highly effective at removing dirt and oils from the skin and hair.

Tóm lại là, sulfate-free surfactants like SLSA and SLMI are an excellent choice for those looking for gentler, more sustainable alternatives to traditional surfactants. With their ability to effectively cleanse without stripping away natural moisture, they are an ideal choice for personal care products. Whether you have sensitive skin or simply want to make more environmentally friendly choices, sulfate-free surfactants are a great option to consider.

Có thể bạn cũng thích

 • Chất hoạt động bề mặt không chứa sulfat

 • Tải xuống tài liệu

  Natri Lauryl Sulfoacetate SLSa TDS

  Natri Cocoyl Isethionate SCI COA

 • Cuộc điều tra

  Giá Natri Lauryl Sulfoacetate SLSa

  Natri Cocoyl Isethionate Giá SCI

 • Liên hệ

  [email protected]
  điện thoại:(86) 027-87050107
  mạng:www.tanmubiotech.com